de yogalessen

IMG_0391Hatha yoga wordt ook wel de yoga van de zon (ha) en de maan (tha) genoemd, waarbij de zon symbool staat voor actie en de maan voor reflectie. Hatha yoga is een fysieke vorm van yoga waarin we aandacht hebben voor houding, adem en concentratie. Het woord ‘yoga’ is afgeleid van het Sanskriet woord Yuj dat ‘verbinding’ betekent. Het gaat dan om de verbinding tussen lichaam en geest. Yoga gaat over bewustwording, luisteren naar je eigen lichaam, zien en voelen wie je werkelijk bent, in je volledig mens-zijn, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

In mijn lessen neem ik jou mee in een Hatha flow, waarin de yogahoudingen (asana’s) in elkaar overvloeien en adem en beweging worden gesynchroniseerd. Sommige asana’s houden we iets langer vast, andere zijn wat dynamischer. Door bewust je adem te volgen ervaar je in iedere houding en beweging ruimte en leer je hoe je onnodige (spier)spanningen kunt loslaten. Hatha Flow Yoga brengt bewustwording, kracht, balans, flexibiliteit en ontspanning.

Kinderyoga is gebaseerd op de Hatha Yoga waarin kinderen kennismaken met yogahoudingen en ontdekken wat deze doen met hun lichaam en met hun gevoel. De oefeningen worden spelenderwijs aangeboden in een thema en sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Kinderyoga geeft ruimte voor lichaamsbewustzijn en draait vooral om plezier.

Yoga op school schept randvoorwaarden, zodat kinderen zich beter op hun schoolwerk kunnen richten. Jonge kinderen neem ik spelenderwijs mee in een yoga avontuur waarin houdingen, ademspel, aandachtsoefening en yogaspel elkaar afwisselen. Oudere kinderen leer ik hoe je met yogahoudingen en meditatie je lichaam bewust kunt leren voelen en hoe je met je aandacht bij jezelf kunt blijven.

kindermeditatie quote 2

Aandacht voor de stille plek in jezelf: In het laatste jaar van de 4-jarige yogadocenten opleiding, die ik met veel plezier en succes heb afgerond, heb ik me verdiept en laten specialiseren in meditatie en mindfulness met kinderen. Meditatieve momenten zijn geschikt voor jong en oud om een dieper inzicht in de eigen gevoelswereld te krijgen en om de vaardigheid van het waarnemen te bevorderen, zodat van daaruit eigen keuzes kunnen worden gemaakt. En als het lukt om de gevoeligheid in de omgang met zichzelf en anderen te verbeteren, dan kan in de klas een klimaat ontstaan waarin leerkrachten en kinderen zich meer ontspannen en gelukkiger voelen en waarin de lessen veel meer rendement opleveren.

Mijn eigen positieve ervaringen met yoga en meditatie in de klas wil ik in de vorm van een boek met een groter publiek delen. Met dit boek, dat ik momenteel druk aan het schrijven ben, deel ik mijn eigen verhaal met jou en dat wat voor mij als leerkracht werkt om op stressvolle momenten te kunnen ontspannen en stevig in de schoenen te blijven staan. Een boek dat leerkrachten en kinderen kan helpen om balans te creëren tussen spanning en ontspanning, beweging en rust, gericht zijn op de buitenwereld en aandacht voor jezelf.