privacyverklaring

De Kleine Yogi, gevestigd inĀ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kleine Yogi verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Kleine Yogi verwerkt:

 • voor en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Kleine Yogi verwerkt de volgende bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens over je gezondheid die je verstrekt
 • gegevens over je welzijn die je verstrekt naar aanleiding van coachingsgesprekken

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Kleine Yogi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we je persoonsgegevens bewaren

De Kleine Yogi bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Naast de wettelijke bewaar termijnen zullen wij overige persoonsgegevens bewaren voor verwerking tijdens de duur van jouw afname van onze diensten. De Kleine Yogi zal jouw e-mailadres opslaan voor het verzenden van berichten over de yogalessen, workshops of trainingen zolang je aangemeld bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kleine Yogi verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens staan alleen in beveiligde documenten op een beveiligde computer en zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegde medewerkers van De Kleine Yogi.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Kleine Yogi. Je hebt tevens het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking sturen naar naar info@dekleineyogi.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van identiteitsbewijs met verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone), paspoort / identiteitsnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek.

De Kleine Yogi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kleine Yogi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dekleineyogi.nl